Loading…

Kronevagt Security ApS

Autoriseret vagtvirksomhed med mange års erfaring inden for professionelle sikkerheds- og vagtydelser. Telefon: +45 70271448 E-mail: info@kronevagt-security.dk
Click here for English PDF of Crown Guard Security.
Læs mere

Patruljetjeneste

PATRULJETJENESTE

Patrulje med hund

Få en synlig hundevagt i og omkring virksomheden, og få større tryghed for personalet.

En hundepatrulje fra Kronevagt sætter ved sin blotte tilstedeværelse et tydeligt spor. Det virker præventivt mod hærværk og tyveri.

Hundevagten er ligesom patruljevagten forebyggende: De tjekker, om alarmerne er koblet til, om vinduer og døre er låste, om kaffemaskinen er slukket, og om serverne kører, som de skal. Dog skal det siges at hunden ikke kommer med ind i virksomheden med mindre det er aftalt.

 Områdevagt

På grund af manglende ressourcer fra Politiets side, er der stille og roligt sket en nedprioritering af patruljeringer i bl.a. industrikvartererne.

Derfor er en områdevagt en genial løsning for virksomheder, der er samlet i fx et industrikvarter eller et boligområde. Virksomhederne og boligområderne serviceres i fællesskab af en fast områdevagt i et bestemt tidsrum.

Vagten runderer de forskellige virksomheder og ejendomme løbende flere gange hele natten igennem både udvendigt og indvendigt. Desuden er vores vagt også meget synlig og opmærksom på trafik til og fra området, og det er i sig selv meget præventivt.

Områdevagten vil være udstyret med en mobil vagttelefon og radio/walkie talkie, og vagten kan kontaktes i hele det aftalte tidsrum.

Det vil også være en stor fordel for jer, hvis I også tilknytter vores områdevagt til at køre udrykning på jeres tyverialarm. Udrykningstiden minimeres, da han befinder sig i området og derfor kan rykke ud og gribe ind øjeblikkeligt.

En patrulje- eller områdevagt fra Kronevagt sætter ved sin blotte tilstedeværelse et tydeligt spor, som virker præventivt mod hærværk og tyveri.

Kronevagt har et rigtigt godt samarbejde med de politikredse, vi måtte arbejde i.

Alarmpatrulje

Inden for patruljetjeneste, har vi også alarmpatrulje.

Vi udfører alarmpatrulje, når en vagtcentral modtager et alarmsignal fra en abonnent fx en virksomhed, forretning, privatbolig eller andet. Vagtcentralen tilkalder Kronevagts alarmpatrulje, som hurtigt er på stedet for at se, om der er begået et indbrud, er vandskade, brand, eller om der er sket en personale /teknisk fejl.

Hvis vi konstaterer indbrud, kontakter vi Politiet og jeres kontaktperson. Kronevagt sørger for eventuel afdækning, og for at bygningen er sikret forsvarligt inden vagten forlader jeres adresse.

Hvis fx en rude er knust, laver vi midlertidig afdækning eller tilkalder en glarmester. Vi genetablerer også alarmen.

Alarmpatruljen  er således en essentiel løsning for virksomheder, institutioner, organisationer og boligområder. Vores folk er professionelt uddannede, og har mange års erfaring i forhold til mange forskellige situationer.

Runderingsvagt

En runderingsvagt er en præventiv foranstaltning mod indbrud og hærværk.

Vagten er også forebyggende i en anden forstand: Vagten tjekker, om alarmerne er koblet til, om vinduer og døre er låste, om kaffemaskinen er slukket, og om serverne kører, som de skal.

Hvis der er personale, der arbejder sent, kan vagten lukke dem ind og er alt i alt betryggende for jer og jeres medarbejdere. En runderingsvagt kan spare jer for en masse bekymringer.


Runderingsvagt