Personbeskyttelse

Personbeskyttelse

Kronevagt kan levere bodyguards, der behersker flere sprog. De er toptrænede og har kendskab til flere former for kampsport. De er diskrete og klar til at gribe ind, hvis situationen opstår.

I tilfælde af, at vi ikke selv kan hjælpe med tilstrækkeligt mandskab eller ekspertise, har vi et stående samarbejde med andre højt kvalificerede udbydere på dette område.

Kronevagt udfører alle former for personbeskyttelse.

Før vi påtager os en opgave, er det vigtigt, at vi har et grundigt kendskab til den eller de personer, som vi skal beskytte. Vi foretager derfor en grundig analyse af de relevante forhold. På den måde kan vi give en professionel vejledning og beskytte kunden bedst muligt.

Patruljetjeneste

Alarmpatrulje

Vi udfører alarmpatrulje, når en vagtcentral modtager et alarmsignal fra en abonnent fx en virksomhed, forretning, privatbolig eller andet. Vagtcentralen tilkalder Kronevagts alarmpatrulje, som hurtigt er på stedet for at se, om der er begået et indbrud, er vandskade, brand, eller om der er sket en personale-/teknisk fejl.

Hvis vi konstaterer indbrud, kontakter vi Politiet og jeres kontaktperson. Kronevagt sørger for eventuel afdækning, og for at bygningen er sikret forsvarligt inden vagten forlader jeres adresse.

Hvis fx en rude er knust, laver vi midlertidig afdækning eller tilkalder en glarmester. Vi genetablerer også alarmen.

Områdevagt

På grund af manglende ressourcer fra Politiets side, er der stille og roligt sket en nedprioritering af patruljeringer i bl.a. industrikvartererne.

Derfor er en områdevagt en genial løsning for virksomheder, der er samlet i fx et industrikvarter eller et boligområde. Virksomhederne og boligområderne serviceres i fællesskab af en fast områdevagt i et bestemt tidsrum.

Vagten runderer de forskellige virksomheder og ejendomme løbende flere gange hele natten igennem både udvendigt og indvendigt. Desuden er vores vagt også meget synlig og opmærksom på trafik til og fra området, og det er i sig selv meget præventivt.

Områdevagten vil være udstyret med en mobil vagttelefon og radio/walkie talkie, og vagten kan kontaktes i hele det aftalte tidsrum.

Det vil også være en stor fordel for jer, hvis I også tilknytter vores områdevagt til at køre udrykning på jeres tyverialarm. Udrykningstiden minimeres, da han befinder sig i området og derfor kan rykke ud og gribe ind øjeblikkeligt.

En patrulje- eller områdevagt fra Kronevagt sætter ved sin blotte tilstedeværelse et tydeligt spor, som virker præventivt mod hærværk og tyveri.

Kronevagt har et rigtigt godt samarbejde med de politikredse, vi måtte arbejde i.

 

Patrulje med hund

Få en synlig hundevagt i og omkring virksomheden, og få større tryghed for personalet.

En hundepatrulje fra Kronevagt sætter ved sin blotte tilstedeværelse et tydeligt spor. Det virker præventivt mod hærværk og tyveri.

Hundevagten er ligesom patruljevagten forebyggende: De tjekker, om alarmerne er koblet til, om vinduer og døre er låste, om kaffemaskinen er slukket, og om serverne kører, som de skal. Dog skal det siges at hunden ikke kommer med ind i virksomheden med mindre det er aftalt.

 

Runderingsvagt

En runderingsvagt er en præventiv foranstaltning mod indbrud og hærværk.

Vagten er også forebyggende i en anden forstand: Vagten tjekker, om alarmerne er koblet til, om vinduer og døre er låste, om kaffemaskinen er slukket, og om serverne kører, som de skal. Hvis der er personale, der arbejder sent, kan vagten lukke dem ind og er alt i alt betryggende for jer og jeres medarbejdere. En runderingsvagt kan spare jer for en masse bekymringer.

Fast vagtservice

Receptionsvagt

Giv dine kunder en god modtagelse, og sæt fokus på virksomhedens sikkerhed.

Med en receptionist fra Kronevagt får du det bedste fra to verdener: En professionel receptionist og en veluddannet sikkerhedsmedarbejder.

Kronevagts ansatte tager telefonen og byder gæster velkommen med et smil, og kan også tage sig af diverse kontoropgaver samtidig med, at vagten har et vågent øje på sikkerheden.

Kronevagts receptionistservice kan enten være en fast ordning eller for en tidsbegrænset periode fx i forbindelse med sikkerhedskrævende arrangementer. Du får en medarbejder, der kan lidt mere…

 

Restaurationsvagt

En restaurationsvagt er primært rettet mod arrangementer:

 • Diskoteker
 • Caféer
 • Firmafester
 • Julefrokoster
 • Events

 

En restaurationsvagt fra Kronevagt vil yde følgende services:

 • Kontrol af invitationer
 • Afvisning af uønskede gæster og andre med provokerende optræden
 • Sørge for gæsternes sikkerhed
 • Forhindre hærværk
 • Førstehjælp, hvis det måtte blive nødvendigt
 • Forhindre brand
 • Alt i alt sørge for at det bliver et vellykket arrangement

 

Sikkerhedsvagt og patruljevagt

Vores sikkerhedsvagter er uddannet til at løse alle former for sikkerhedsopgaver. Samtidig får I en serviceminded medarbejder, der hjælper med praktiske og forefaldende opgaver.

Men først og fremmest kan sikkerhedsvagten tage venligt imod gæster, sørge for adgangsregistrering samt nødvendige sikkerhedsprocedurer.

Du kan vælge sikkerhedsvagten som en fast ordning, som supplement til virksomhedens egne sikkerhedsfok eller som rådgiver.

Du kan også bruge en patruljevagt til at kigge ind til medarbejdere, der arbejder sent eller måske er alene. Det giver tryghed for både personale og arbejdsgiver.

Hotelsikkerhed

Kronevagt kan hjælpe dig med råd og vejledning i forbindelse med anskaffelse af tv-overvågning, alarmsystemer og installation af dette.

Vi kan også hjælpe, hvis du har behov for andre typer sikkerhedsinstallationer – bare tag kontakt til os, så finder vi den rette løsning sammen.

Vi kan stille en receptionsvagt til rådighed i nattetimerne til fx brandrundering eller kontrol af, om der er låst og lukket samt slukket lys i køkkenet, kontorerne, baren eller andre steder vi har aftalt. Receptionsvagten holder ro og orden med sin blotte tilstedeværelse.

Vagten kan desuden fungere som hotellets receptionist indtil morgenholdet kommer – alt dette for at gøre hotellets gæster så trygge som overhoved muligt.

Hotelvagten vil i kraft af sin uddannelse hjælpe med service, råd og vejledning, hvis der måtte opstå situationer som tyveri fra gæster eller værelser, og vagten vil yde førstehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Alle vore vagter er i stand til at yde udvidet første hjælp.

Vores vagt kan også fungere som jeres daglige sikkerhedsmedarbejder og detektiv.

Skulle der blive brug for bodyguards eller følgevagter til truede gæster er Kronevagt også behjælpelig på dette område.

Som med alle vores services, vil vi med glæde aftale et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår dine konkrete sikkerhedsbehov og giver et tilbud.

Vi kan herudover være behjælpelige med:

 • Portvagt
 • Festvagt
 • Koncertvagt
 • Brandvagt
 • Adgangskontrol
 • Vagt ved fodboldkampe eller andre sportsarrangementer

Butiksservice

Butiksvagt

Butiks/servicevagtens opgaver består primært i at skabe tryghed for kunderne, samt at virke præventiv i forhold til tyveri. Vagten virker også som et udvidet serviceorgan for de handlende kunder i butikken, indkøbscentret eller gågaden. Vagten hjælper kunderne med at komme frem til de rigtige steder og finde de ønskede varer. Vagten er trænet til at udse butikstyve, og fungerer derfor som uniformeret butikskontrollant.

Vagten hjælper gerne med at flytte penge fra kasseapparaterne til forretningens pengeskab eller gå i forretningens pengeinstitut. Vagten vil bortvise personer, der er tydeligt berusede eller meget støjende, så andre handlende kan gå i fred og ro.

Den uniformerede vagt virker præventivt på de fleste urostiftere, så de flytter deres aktiviteter til et andet sted. I tilfælde af at politiet skal kontaktes, så sørger vores vagt naturligvis også for dette.

Servicevagten optræder også i civil som butiksdetektiv, hvilket har en effektiv virkning på reduktionen af tyveri og internt svind.

Detektiv

En butiksdetektiv overvåger diskret mistænkelige personer i forretningen og griber butikstyve på fersk gerning. Den civile vagt fungerer også som forretningens rådgiver i sikkerhedsspørgsmål, og giver konkrete råd om, hvordan butikken sikres bedst mulig.

 

Virksomhedskontrol

Hvis der måtte komme en given mistanke om svind på lageret, kan man sætte en diskret overvågning i gang for at be- eller afkræfte mistanken om tyveri.

Kronevagt arbejder tæt sammen med politiet i disse meget følsomme sager, og vi har indtil nu en opklaringsprocent på 100.

 

Prøvekøb

Bliver varerne registreret korrekt? Og kommer pengene i kassen? Den slags spørgsmål kan du få svar på, ved at lade en civil vagt handle i din forretning.

 

Visitation

Der er mange kilder til svind. En af dem kan desværre være intern. Et visitationsprogram virker præventivt. Men det er et følsomt område, som virksomheden er bedst tjent med bliver udført på en uvildig og professionel måde.

 

Centervagt

Centervagtens arbejde består i at gå blandt kunderne i indkøbscentret, gågaden eller parkeringsområdet og hjælpe kunderne med at komme frem til de rigtige forretninger, finde korrekte varer og samtidig holde et vågent øje med urostifter.

Ligeledes fungerer vagten som uniformeret butikskontrollant.

Vi hjælper gerne med at transportere penge fra kasseapparaterne til forretningens pengeskab eller pengeinstitut.

Vagten kan og vil bortvise personer, der er tydeligt berusede og støjende, så andre handlende kan gå i fred og ro.

Den uniformerede vagt vil virke præventivt på de fleste urostiftere, så de flytter deres forehavender til et andet sted.

 

Svind

Ekstern som intern tyveri er en stor økonomisk belastning for detailhandlen, og det afføder også utryghed og mistillid blandt personalet. Med Kronevagt kan du minimere svindet og genskabe tryghed og tillid i jeres forretning.

Du kan vælge mellem fire hovedområder, som vi i fællesskab sammensætter til en totalløsning. Hver enkel ydelse kan få direkte indflydelse på din virksomheds bundlinje. Medarbejdere og ledelse får derfor ro til at koncentrere sig om forretningen.

 

TV-overvågning

De færreste kriminelle har lyst til at optræde med deres evner på tv. Videoovervågning har derfor en meget præventiv effekt – ikke kun på svind og tyveri, men også på hærværk, overfald og røverier.

Med videoovervågning kan du stille skarpt på alt fra tyveri til graffiti 24 timer i døgnet. Det er en investering, som hurtigt tjener sig ind.

Du skaber også tryghed for dine kunder og medarbejdere, når du overvåger mørke parkeringspladser og øde områder.